Digitalt lärande, lärare åk 4 – uppstart 17/9

Digital kompetens såväl som förmågan att lära sig att lära är två av Europas åtta nyckelkompetenser och i Svedala görs idag stora satsningar på att digitalisera klassrummen. Målet för dessa satsningar är att förbereda eleverna för ett digitaliserat samhälle samtidigt som vi utvecklar arbetssätt för att öka elevernas lärande.

Svedala har sedan höstterminen 2012 arbetat en-till-en med eleverna i årskurs 6-9. Under läsåret 14/15 utökas denna satsning. Först ut är lärare i årskurs 4 som på olika sätt genomgår fortbildning under höstterminen som förberedelse inför att eleverna tilldelas en personlig dator vid årskiftet. Implementering  sker bland annat genom internutbildning – klicka för att läsa mer om den första kursen Lära känna dina digitala verktyg.

dlarande

Share Button