VFU-seminarium – filmade presentationer

Den 13 februari var det dags för terminens första VFU-seminarium
med temat förskola och skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

  • Utvecklingsstrateg Michael Rystad talade om att gå ifrån individuella erfarenheter till beprövad erfarenhet på vetenskaplig grund.
  • Förstelärare Stina Landén och Sofie Palm talade om att göra fördjupade analyser som stöd för utvecklingsarbete på Marbäcksskolan.
  • Nyckelpersoner i Utbildningsprogrammet “Undervisning i förskolan” Lenita Norlén och Maria Malmberg talade om learning study på Tegelbrukets förskola.
  • Förstelärare Björn Persson talade om en resa mot kollegialt lärande på Nils Fredriksson Utbildning.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (PDF) Del 1 (21:13)
Utvecklingsstrateg Michael Rystad
Inledning, vetenskaplig grund, myter & ‘sanningar’, Hattie

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (PDF) Del 2 (21:37)
Utvecklingsstrateg Michael Rystad
Hattie, Wiliam

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (PDF) Del 3 (11:11)
Utvecklingsstrateg Michael Rystad
Dweck, Gibbons

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (PDF) Del 4 (24:48)
Utvecklingsstrateg Michael Rystad
Kollegialt lärande, förändringsmyter, förutsättningar, Timperley

Praktikexempel

Marbäcksskolan


Analys som stöd för utvecklingsarbete (PDF) Del 5 (18.52)
Marbäcksskolan – Stina Landén och Sofie Palm
Målsättning, fördjupad analys, utmana, begränsa, prova, slutsatser 

Tegelbrukets förskola


Undervisning i förskolan och learning study (PDF) (10:01)
Tegelbrukets förskola – Lenita Norlén och Maria Malmberg
Utbildningsprogram, organisation, mål, metoder, learning study

Nils Fredriksson Utbildning

Litteraturseminarier och lektionsobservationer (PDF) (11:25)
Nils Fredriksson Utbildning  – Björn Persson
Bakgrund, litteraturseminarier, bedömning, språkutvecklande arbetssätt, lektionsobservationer

Share Button