“Välkomstplan för nyanlända” uppdaterad

Mottagande av nyanlända elever i förskola och skola i Svedala

När nyanlända barn och elever kommer till Svedala hänvisas de till Välkomsten som  är den första kontakten med förskola och skola.Välkomsten finns i NFU:s lokaler på Börringevägen 10 i Svedala.

Välkomsten får de nyanlända barnen och ungdomarna tillsammans med sin familj eller god man information om hur förskolan och skolan i Sverige fungerar. Hälsosamtal genomförs med alla grundskole- och gymnasieelever. Hälsokontroll för förskolebarn genomförs av barnhälsovården på Vårdcentralen. Läs mer>>

Share Button