Förstelärare bloggar vårterminen 2016

Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. På denna sida finner du en förteckning över samtliga blogginlägg som publicerats under våren 2016, kategoriserade och sorterade så du hittar ett underlag för just de lärprocesser som pågår på din skola och för att möta just de behov som era elever har.

Motivation och engagemang för lärande

Grej of the day

Ämnesövergripande arbete

Lärandeklimat och beteende

Elevinflytande och planering

Aktivera eleverna i sitt eget lärande

Tydliggöra mål och synliggöra lärande

Kognitivt stöd och stödstrukturer

Betyg och likvärdig bedömning

Färdighetsträning

Hem, skola och samhälle

Lärares reflektion och lärande

Digitala verktyg

Lektionsupplägg och lektionsstrukturer

Främlingsfientlighet och förståelse för andra

Översikter

Share Button