Scroll To Top

Vårterminens förstelärarträffar

Lärare som ledare – Daniel Prsa och Linda Sikström

SYFTE

I vår genomför Svedala kommun två förstelärar- och skolledarträffar med syfte att utveckla vår förmåga att använda lektionsobservationer som metod för att utveckla undervisning.

MÅLGRUPP

Förstelärare och skolledare i Svedala kommun

VÅRTERMINEN 2017

 • 2 mars 14.30-16.30, Åvamer, NFU
  Introduktion i att använda lektionsobservationer
 • Lektionsobservationer genomförs
 • 20 april 14.30-16.30 , Åvamer, NFU
  Uppföljning, erfarenhetsutbyte och uppföljning av lektionsobservationer

Lärare som ledare

Inbjudna att hålla i träffarna är Linda Sikström och Daniel Prsa, utvecklingssamordnare på Pedagogisk Inspiration i Malmö. I projektet ”Lärare som ledare” har Daniel och Linda framgångsrikt guidat lärare i Malmö att utveckla sitt ledarskap i klassrummet.

Material

Läs mer om Lärare som ledare:

Film

Återkopplingsfrågor

av Linda Sikström och Daniel Prsa, Pedagogisk inspiration Malmö

Klargörande frågor

 • Vad skulle du kunna göra annorlunda nästa gång?
 • Vad var det viktigaste som hände?
 • Vad var det viktigaste du lärde dig?
 • Är det något du kommer att göra på samma sätt i en liknande situation?
 • Är det något som du kommer att undvika nästa gång?
 • Gjorde du något som du kan rekommendera till andra?
 • Vilka är fördelarna?/Nackdelarna?
 • Vad blir det för konsekvenser?
 • Var det så här du ville att det skulle bli?
 • Vad vill du först och främst ska hända?
 • Hur kan du blir mer nöjd med nästa gång?

Öppna frågor

 • Berätta hur det gick?
 • Hur upplevde du det?
 • Vad hände sedan?
 • Vad tyckte du om det?
 • Hur resonerar du då?
 • Har du några andra liknande erfarenheter?
 • Hur känns det?
 • Varför tror du att det hände?
 • Vad ska du göra nu?
 • Varför tror du att det gick som det gick?
 • Vad händer nu?
 • Vad händer om?

Kraftfulla frågor (målsättning)

 • Hur vet du att du lyckats?
 • Vad är ett mål för dig?
 • Vad vill du uppnå?
 • Om du får drömma lite, hur skulle den drömmen se ut?
 • Hur vet någon annan att du uppnått målet/resultatet?

Kraftfulla frågor (röja hinder, förstå konsekvenser)

 • På vilka sätt hindrar du dig själv?
 • Vad är svårigheten med det här?
 • Hur skulle det vara om hindret inte fanns?
 • Vad är det värsta som kan hända?
 • Vad händer om du inte gör en förändring?
 • Vad leder resultatet till?
 • Vad behöver du först göra/ta reda på för att komma vidare?
 • Hur påverkar resultatet, dig på andra områden i livet?
 • Vad vinner du på att göra en förändring?
 • Hur hanterar du dina hinder?

Kraftfulla frågor (tidigare erfarenheter)

 • Vad blev resultatet?
 • Vad har du lärt av dina misstag?
 • Vad behöver du göra/lära dig för att gå vidare?
 • Hur kan du påminna dig om ditt mål?
 • Vad kunde du gjort annorlunda?
 • Vad har du lärt dig?

Kraftfulla frågor (tydliggöra)

 • Hur tänker du nu?
 • Vad menar du nu?
 • Vad fick dig att göra som du gjorde?
 • Hur kändes det efteråt och hur känns det nu?
 • Vad kunde du gjort annorlunda?
 • Vad kan du göra nästa gång du känner så här?

Kraftfulla frågor (lösningar)

 • Hur behöver du jobba?
 • Hur kan du utföra uppgiften?
 • Vilka andra möjligheter har du?
 • Vad behöver du för att nå målet?
 • Vad säger din magkänsla?
 • Vad behöver du göra för att komma framåt?
 • Vad är din utmaning?
 • Vad är ditt första steg?

Coachande samtal

GROW-modellen är ett verktyg som används inom coachning och är ett sätt att genom samtal stödja en medarbetare att hitta en väg framåt, från mål till handling. Betydelsen är som det engelska ordet grow, att växa, vilket i det här fallet syftar till att få den som blir coachad att utvecklas och utnyttja sin inre potential bättre.
TGROW-modellen, utläses To Grow, och är en variant av GROW. Coachsamtalet börjar med att den coachade bestämmer ämnet som denne vill bli coachad utifrån och sedan ett mål för samtalet. Nuläget kommer sedan in, alternativen och slutligen sammanfattningen.

TOPIC (ämne)
Vad vill du ta upp idag?

Exempel på frågor som kan användas för att klargöra ämnet:
– Berätta om?
– Vad skulle du vilja reflektera kring/samtala om?
– Ge mig ett smakprov på tankar du vill samtala om?

GOAL (mål)
Vad är målet för det här samtalet?

Exempel på frågor som kan användas för att klargöra mål:
– Vad vill du uppnå/Hur ser ditt mål ut?
– Vad är viktigt för dig just nu?
– Vad vill du få ut av de kommande 30 minuterna?
– När ska du ha nått ditt mål?
– Vilka fler än du är inblandade?
– Vilka delmål finns?
– Hur vet du att du nått ditt mål?

REALITY (nuläge)
Kan du beskriva nuläget?

Exempel på frågor som kan användas för att klargöra nuläget:
– Berätta om ditt nuläge, dvs, hur läget är just nu?
– På en skala 1-10, var befinner du dig?
– Vilka personer i ditt nätverk kan stötta dig?
– Vilka resurser har du redan som du kan använda dig av?
– Vilka framsteg har du gjorts så långt?
– Vad skulle du göra idag om du kunde göra vad som helst?
– Vad krävs av dig?

OPTIONS (alternativ)
Vad har du för valmöjligheter? Hur ser alternativen ut?

Exempel på frågor som kan användas för att klargöra alternativen:
– Berätta om dina olika möjligheter?
– Vilka andra vägar finns tillgängliga?
– Vad kan du göra annorlunda?
– Vem känner du som gjort en liknande ‘resa’?
– Ge mig fem alternativ om allt vore möjligt?
– Vad kan du mer göra?
– Varför har du inte redan börjat?
– Vad hindrar dig? Vem hindrar dig?
– Vad gör dig osäker?

WRAP UP (sammanfattning/väg framåt)
Vad gör du med detta? Vad är nästa steg?

Exempel på frågor som kan användas för att sammanfatta vägen framåt:
– Vilka möjligheter fungerar bäst för dig?
– Vilket litet steg vill du börja med att ta nu?
– Hur gärna vill du uppnå det här?
– Vilket blir ditt första steg?
– När ska du börja?
– Hur vet du att du lyckats?
– Hur får jag reda på att det görs?

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala