Workshop för lärare åk 6-9 + Gy

workshop2Tisdagen den 11/11 kl 15.30-18.30 är det dags för workshop på Naverlönnskolan för våra åk 6-9+Gy lärare.

Syfte med eftermiddagen är att man ska få möjlighet att ta del av några av de digitala verktyg och tjänster som vi har i Svedala kommun. Eftermiddagen består av tre pass med följande alternativa innehåll:

GOOGLE CLASSROOM
Grunderna i hur du kommer igång med Classroom tillsammans med dina elever. Föredragshållare: Linda Sonesson (Spångholmsskolan)

NATIONALENCYKLOPEDIN
Hur du använder NE i undervisningen. Föredragshållare: Olof Ollerstam (NE.SE)

INFOMENTOR
Vilka nyheter och förändringar är på gång: kunskapsrum, uppgifter, portfolio, tidslinje med mera – exempel på funktioner i InfoMentor som stöttar elevernas lärande. Föredragshållare: Klas Lilja (InfoMentor)

INLÄSNINGSTJÄNST
Inlästa läromedel och pedagogiska verktyg, tillgängligt för skolorna i Svedala från mitten av november. Föredragshållare: Morgan Andersson (Inläsningstjänst)

GOOGLE FORMULÄR
Hur du skapar dina egna formulär, bra till Exit-ticket, undersökningar m.m. Föredragshållare: Johan Palmgren (Utbildning)

APPWRITER
Hur du använder talsyntes tillsammans med Google Apps, samt hur du kan få PDF-filer upplästa. Föredragshållare: Daniel Talmid (Wizkids)

Länk till anmälningsformulär

Share Button