Scroll To Top

KvUtIS – ett stöd för att alla ska lyckas

KvUtiS är tänkt att fungera som ett stöd för dig som arbetar inom Utbildning i Svedala och utgår från den modell för systematiskt kvalitetsarbete, SKA, som tagits fram under vårterminen 2014. Med utgångspunkt i det övergripande syftet med verksamheten att alla ska lyckas och Utbildnings verksamhetsidé följs fyra så kallade SKA-områden upp genom samtal och

SKAhjuldokumentation med respektive förskolechef/rektor:

  • Ledarskap
  • Alla ska lyckas
  • Synligt lärande
  • Inkludering

 

KvUtiS - Klicka för att förstora
KvUtiS – Klicka för att förstora

Uppbyggnad

Nya sidan är tänkt att vara tydlig och anpassad för ledare och pedagoger i Svedala kommun och därför har vi valt att bygga upp sidan utifrån SKA-modellen och utifrån en tydlig struktur.
Överst på KvUtiS finner du fem flikar (se bild) samt en kontaktflik.
flikar

Ledarskap – Alla ska lyckas – Synligt lärande – Inkludering – SKA

Fyra av flikarna motsvarar de fyra SKA-områdena. Den femte fliken är övergripande med verksamhetsidé, alla-ska-lyckas-definition, kalender för läsåret samt en beskrivning av arbetet med SKA-modellen.

För var och en av SKA-områdes-flikarna finner du följande underrubriker:

Stöd för analys

Stöd för analys vänder sig främst till  fmenyörskolechefer och rektorer. Här finner du framgångsfaktorer inom SKA-området, hämtade från forskning och beprövad erfarenhet. Framgångsfaktorerna är  tänkta att vara vägledande för förskolechefer  och rektorer i det systematiska utvecklingsarbetet. Dessa kommer att uppdateras allteftersom nya framgångsfaktorer blir kända.

För varje SKA-område finns också ett antal analysfrågor. Dessa är tänkta som stöd för förskolechef/rektor vid analys av resultat och utvecklingsarbete, och kan med fördel även användas av arbetslag och medarbetare i verksamheten. En del av frågorna är hämtade från PISA 2015 SKL:s missivfrågor och SKL:s framgångsfaktorer.

Till höger finner du länkar till olika databaser och verktyg som kan underlätta analys, bland annat finner du en beskrivning av BFL-kartläggningsmaterialet under fliken ”Synligt lärande” som kan användas som stöd i genomförandet.

Stöd för utveckling

Stöd för utveckling vänder sig till förskolechefer, rektorer och medarbetare med särskilt ansvar för utveckling. Materialet på dessa sidor är tänkt som stöd för kollegialt lärande inom SKA-området. Stödet består av handlingsplaner, mallar, modeller, arbetsmetoder och lärmoduler. Idag finns lärmoduler för samtliga SKA-områden och nya kommer att tas fram utifrån de behov som framkommer genom SKA-samtal.

Lär dig mer

Lär dig mer vänder sig till både ledning och pedagoger. Materialet är tänkt för individuell fördjupning inom SKA-området. Här finner du alltifrån litteraturtips, rapporter och artiklar till webbkurser för självstudier.

Under Ledarskap kan du bland annat läsa om att förändra med teknik, att lägga grunden för formativ bedömning, vad goda ledare gör och om förutsättningar för utveckling.

Under Alla ska lyckas kan du bland annat läsa om likvärdig bedömning, betygssättning, om språkutvecklande arbetssätt och om att kunna matematik.

Under Synligt lärande kan du bland annat läsa om Hatties forskning, om bedömning för lärande och om vad som menas med beprövad erfarenhet.

Under Inkludering kan du bland annat läsa om inkludering och om tillgänglighetsmodellen.

Annat på sidan

Flikarna överst på sidan utgör det huvudsakliga innehållet, men det finns andra sätt att orientera sig på sidan.

Till vänster finner du en meny med länkar, dels externa länkar som leder till Svedala.se och Förstelärare bloggar och dels interna direktlänkar till sidor på KvUtiS:

vänstermenyLärmoduler – Översikt över alla lärmoduler

Undervisningen – Stöd för undervisning: BFL, digitalt lärande, inkludering et cetera

Digitala lärresurser – Översikt över olika digitala lärresurser (under utveckling)

Litteraturlista – Översikt över litteratur.

Språkutvecklingsplan – Direktlänk till Svedalas språkutvecklingsplan.

Matematik i Svedala – Direktlänk till översikt över de satsningar som görs inom matematik i Svedala. Här finner du även länk till Svedalas handlingsplan.

Till höger på sidan finner du en sökfunktion med möjlighet till fritextsökningar samt en kategorilista där du kan välja att få upp inlägg inom ett visst område.

Precis under huvudflikarna finner du fyra så kallade puffar (se bild):
puffar

Dessa puffar är utbytbara direktlänkar och syftar till att lyfta fram specifikt innehåll på sidan. Det kan både röra sig om information och om material som är aktuellt just nu.

Share Button

2 reaktioner på ”KvUtIS – ett stöd för att alla ska lyckas”

Kommentarer är stängda.

Kvalitet och Utveckling i Svedala