Scroll To Top

Höga förväntningar

Förskolor och skolor i Svedala kommun kompenserar väl för de olika förutsättningar som barnen har med sig. Vi garanterar en utbildning där våra förskolor och skolor presterar på en jämn och hög nivå, varje år.

Från det att eleverna börjar skolan ska de uppnå minst godkända kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. Alla elever utmanas att prestera efter sin bästa förmåga.

  • Resultat
  • Behov av stöd

Höga förväntningar för att alla ska lyckas

Resultat under SKA-strategin höga förväntningar handlar om relevanta betyg och nulägesbedömningar. Från det att eleverna börjar skolan ska de uppnå minst godkända kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. I Svedala arbetar vi kontinuerligt med analys och uppföljning av resultat. Resultaten ska vara relevanta och ligga till grund för analyser, slutsatser och åtgärder. Utifrån analys av resultat får rektorer en bild av vilka kunskaper, färdigheter och förmågor som elever behöver utveckla och därmed också vilka kunskaper, färdigheter och förmågor som lärare behöver utveckla för att tillgodose elevernas behov.

resultat

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala