Allmänna råd för fritidshem

Allmänna råd för fritidshem Bokomslag Allmänna råd för fritidshem
Skolverket
2014
68

De allmänna råden behandlar förutsättningarna för arbetet i fritidshemmet, rektorns pedagogiska ledarskap, lärande i fritidshemmet och samverkan med hemmet. De riktar sig i första hand till huvudmän, rektorer och andra med motsvarande ledningsansvar samt till personalen i fritidshemmet. Andra målgrupper är personalen i de skolformer som samverkar med fritidshemmet.

Share Button