Allmänna råd med kommentarer om förskolan

Allmänna råd med kommentarer om förskolan Bokomslag Allmänna råd med kommentarer om förskolan
Skolverket
2013
47

Dessa allmänna råd med kommentarer utgår från prioriterade områden som Skolverket identifierat som viktiga att ge stöd och vägledning i. Områdena omfattar Styrning och ledning som särskilt vänder sig till huvudman och förskolechef samt områdena Barngruppens och miljöns betydelse i det pedagogiska arbetet, Särskilt stöd och Samarbete med hemmet som särskilt vänder sig till förskolechef, förskollärare och arbetslag i förskolan.

Share Button