Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen

Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen Bokomslag Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen
Skolverket
2011
43

De allmänna råden med kommentarer om planering och genomförande av undervisningen gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. De har tagits fram för att stödja lärare, rektorer och huvudmän i arbetet med hur de nya skolförfattningarna bör hanteras i den pedagogiska praktiken. Materialet behandlar de fem centrala områdena för en strukturerad undervisning: planering, genomförande, kunskapsbedömning och betygssättning, uppföljning och dokumentation.

Share Button