Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever Bokomslag Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever
Skolverket
2016
58

De allmänna råden om utbildning för nyanlända elever syftar till att stödja arbetet med mottagande av och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever.

Råden är rekommendationer om hur kommuner och skolor kan eller bör handla och är tänkta att fungera som ett praktiskt och stödjande redskap i arbetet.

Vissa avsnitt gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, medan andra är riktade mot gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Råden kan också ge viss vägledning för arbetet med nyanlända elever i förskoleklassen och fritidshemmet.

Share Button