Alternativa verktyg

Appwriter Cloud

AppwriterAppwriter är ett tillägg till webbläsaren Chrome och fungerar på PC, MAC och Chromebook. Appwriter Cloud innehåller talsyntes med uppläsningsmöjlighet i Google dokument, av markerad text i webbläsaren samt i PDF-filer. Vi har kommunlicens på följande språk: svenska, engelska (brittisk), engelska (amerikansk), tyska, franska och spanska. Du måste använda din @skola.svedala.se-adress när du skapar inloggningsuppgifter.

Manual till Appwriter

Stava Rex för Google dokument

stavarex2Stava Rex är ett tillägg till Google dokument som du finner i Google webstore.  Stava Rex är skapat av Lundaföretaget Oribi. Stava Rex är framtaget särskilt med tanke på personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, men kan med fördel användas av alla som behöver hjälp med stavning och språkstöd.

Använd Stava Rex för att rätta eller kontrollera:

 • grava stavfel som sjonalist (journalist) och asusigera (associera)
 • lättförväxlade ord som släkt/släckt och han/hann
 • grammatikfel som ett svart hund
 • särskrivna ord som tand borste och hund valp
 • ihopskrivna ord som Losangeles
 • skiljetecken och mellanslag

Gör personliga inställningar med möjlighet att:

 • lära in egna ord
 • avgöra om Stava Rex ska varna för vissa ord eller inte
 • utgå från en stor eller liten ordlista

Installationsguide till Stava Rex av “Logopeden i skolan”

Spell Right för Google dokument

Klicka för att komma till tillägget.SpellRight är liksom Stava Rex ett tillägg för Google Dokument. Spell Right rättar stavfel och grammatikfel när du skriver på engelska som ditt andraspråk. SpellRight är framtaget särskilt med tanke på personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, men kan med fördel användas av alla som behöver hjälp med stavning och språkstöd på engelska. Under rättningsprocessen får du även en översättning av ordet som gör det enklare för dig att kontrollera ditt val.

Översättningar av engelska ord görs på svenska, danska, norska och finska. Använd SpellRight för att rätta eller kontrollera:

 • grava stavfel som djörni (journey) och enaf (enough)
 • lättförväxlade ord som there/their/they’re
 • grammatikfel som he is interested of (interested in)
 • ihopskrivna ord som diningtable eller särskrivna ord som boy friend
 • skiljetecken och mellanslag

Inläsningstjänst

inlasningstjanstI Svedala kommun ha vi avtal med Inläsningstjänst, vilket ger alla elever på våra kommunala skolor fri tillgång till inlästa läromedel som hon/han behöver i sin undervisning. För att få tillgång till tjänsten behöver man få ett konto kopplat till sin e-postadress upplagt. Lärare har behörighet att göra detta.

Open Dyslexic – typsnitt

opendyslexicOpen Dyslexic är ett typsnitt som skapats för att öka läsbarheten för användare med dyslexi. Chrometillägget OpenDyslexic åsidosätter alla typsnitt på webbsidor med Open Dyslexic teckensnitt och formaterar sidor så att dessa blir mer lättlästa.

Dyslexic reader

Bokstäverna i  OpenDyslexic har tunga viktade fötter för att lägga till en slags “gravitation” till varje bokstav vilket underlättar att man snabbt räkna ut vilken del av bokstaven som är nere, och undviker därmed att man av misstag roterar dem.

Utskrift från Chromebooks

https://www.google.com/cloudprint/addpublicprinter.html?printerid=b8105179-3a00-244e-f801-2f1f7a924b55&key=1212232228

Share Button