Scroll To Top

Årshjul för karriärtjänster

Årshjul för karriärtjänster

Årshjul för karriärtjänster

Året runt

 • Extern rekrytering möjligt året runt. Brytpunkt för samtliga förordnanden, även externa,  är den 30 juni, vilket innebär att externa förordnanden blir längre än X år om tillsättning sker på hösten och kortare än X år om tillsättning sker på våren.
  (X = 1 eller 3 år)

Höstterminen

 • Varje skola skriver minst ett blogginlägg på “Förstelärare bloggar”
 • Förstelärare och skolledare deltar vid två mind-the-gap-träffar

15 juni

 • Besked till HR om eventuella förlängningar av förordnanden

30 juni

 • Beslut om nya och förlängda förordningar tas av rektor
 • Nya och förlängda förordnanden börjar gälla den 30 juni
 • Rektor meddelar lärare och HR om förordnandet

15 december

 • Sista datum för lärare att anmäla intresse för förstelärartjänst.
 • Rektor sammanställer vilka lärare som är intresserade.

Vårterminen

 • Varje skola skriver minst ett blogginlägg på “Förstelärare bloggar”
 • Förstelärare och skolledare deltar vid två mind-the-gap-träffar.

Januari och februari

 • Rektor genomför lokal prövning av lärare som anmält intresse för förstelärartjänst. Prövningen består av två steg. Steg 2 görs endast om rektor bedömer att läraren uppfyller förväntningar och krav i steg 1.
  1. Rektor gör en första bedömning av lärarens förmåga att möta förväntningar och krav.
  2. Rektor gör en andra bedömning utifrån ansökan och observation, som ligger till grund för ett eventuellt vitsord.

Mars och april

 • Central prövning av de lärare som klarat lokal prövning och som vitsordats av rektor.

Maj

 • Återkoppling till lärare som genomgått central prövning. Detta sker innan beslut om förordnande har tagits.
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala