Alla inlägg av Michael Rystad

Svedala besöker Skolriksdagen 2023

Den 8–9 maj samlas politiker, ledande tjänstepersoner från hela Sverige på Skolriksdagen för att tillsammans inspireras och diskutera angelägna frågor för skolans utveckling. Skolriksdagen arrangeras vartannat år och har arrangerats sedan 1989. Utbildnings verksamhetsledning med utbildningschef Fredrik Aksell i spetsen samt utbildningsnämndens ordförande Hans Järvestam är på plats tillsammans med över 2000 deltagare från 200 kommuner. På programmet står bland annat skolans styrning, elevhälsa, förskolans måluppfyllelse, framtidens yrken och mycket mera. Och förtroendevalda får också möjlighet att prata skola med sina partigrupper nationellt. Vi hoppas på mycket goda inspel och möten under dessa två dagar. #allaskalyckas #svedalakommun #skolriksdagen

Vi har bestämt oss!

Snart är det dags för skolans kompetensutvecklingsdag

Den 15 augusti går skolans kompetensutvecklingsdag av stapeln i Aggarpshallen. Utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och denna konferens syftar till att stärka det senare.  Dagen kommer också bli startskottet för vårt arbete att gå från bra till utmärkt och flytta fokus från eleverna till vad undervisningens kvalitet leder till för elevernas lärande.

Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt med information om föreläsare, olika spår och information om konferensen.

Vi har bestämt oss för att alla ska lyckas

 

I huvudet på en ledare Maria Wallin

Maria Wallin är områdeschef för förskolan i Svedala kommun.

“Det som har varit helt avgörande för mig är att jag har haft personer runt mig som har trott på mig och gett mig möjlighet att få växa och provat på saker som har gjort att jag är här idag. Att jag har fått ha den ledaren som har kommit in på och förstått hur jag fungerar fått mig att höja mig och prestera mer än vad jag har gjort tidigare. Och framför allt att de också har fått mig att tro på mig själv..”

Läs Maria Wallin, en praxisteori för ledarskap”.