Alla inlägg av Michael Rystad

Skolutvecklingsintresserade från hela Skåne kommer till Svedala

Den 6 mars 2024 står Svedala kommun värd för Syntes23 och ett år senare även för den stärre konferensen Lärarnas skolutvecklingskonferens som är en återkommande konferens som anordnas av FoU Skola, Skånes Kommuner.

Syntes 23, som är en kick-off för den stora konferensen äger rum redan den 6 mars i år samtidigt som det är en release av 14 utvecklingsartiklar skrivna av deltagare som medverkade på lärarnas skolutvecklingskonferens 2023 i Landskrona.

Releasen av Syntes är en möjlighet att mötas kring artiklarna, att ta del av skribenternas fördjupade resonemang och få inspel kring olika undervisningsutvecklingsarbeten i Skåne samt möta och diskutera med andra som arbetar med utveckling och analys i skola och förskola. Det är en mötesplats för alla inom utbildning som vill möta andra inom Skåne och ta del av och fortsätta diskussionen och samtalet om analys och kritiska frågor om utbildning med reflektion i vetenskaplig forskning. Fortsätt läsa Skolutvecklingsintresserade från hela Skåne kommer till Svedala

Att leda digitalisering – tillsammans!

I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. I den nationella handlingsplanen från mars 2019 föreslog SKR 18 initiativ och aktiviteter för att målen i strategin ska kunna realiseras. 2020 påbörjade Svedalas satsning – Leda i digitalisering, en satsning där huvudman tillsammans med rektorer och enhetschefer gemensamt arbetar för att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin.

En snirklig resa

Satsningen vänder sig till skolledare i förskola och skola, men också till enhetschefer inom Kultur- och fritid och vaktmästeri  och har inneburit allt ifrån kartläggningar av digital användning, utveckling av gemensamma mål, fortbildningsinsatser för chefer med fokus på förändringsledning, digital och analog logik, hjärnforskning, omvärldsspaning samt medveten användning av digitalisering i undervisning. Fortsätt läsa Att leda digitalisering – tillsammans!

En resa mot ökad läslust och högre måluppfyllelse

En reflekterande blogg av Lise-lott Nilsson,  områdeschefen för grundskolorna, gymnasiet och vuxenutbildningen i Svedala kommun.

Att kunna läsa, skriva och ha digital kompetens är en förutsättning för lärande, en demokratisk rättighet och viktigt för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. Skolbiblioteket kan stärka elevers utbildning och bidra till att kompensera för elevers olika förutsättningar. De har en viktig pedagogisk uppgift i att stödja och bidra till elevers lärande. Hur ser det ut hos oss i Svedala i dessa frågor? Fortsätt läsa En resa mot ökad läslust och högre måluppfyllelse