Alla inlägg av Michael Rystad

Svedala besöker Skolriksdagen 2023

Den 8–9 maj samlas politiker, ledande tjänstepersoner från hela Sverige på Skolriksdagen för att tillsammans inspireras och diskutera angelägna frågor för skolans utveckling. Skolriksdagen arrangeras vartannat år och har arrangerats sedan 1989. Utbildnings verksamhetsledning med utbildningschef Fredrik Aksell i spetsen samt utbildningsnämndens ordförande Hans Järvestam är på plats tillsammans med över 2000 deltagare från 200 kommuner. På programmet står bland annat skolans styrning, elevhälsa, förskolans måluppfyllelse, framtidens yrken och mycket mera. Och förtroendevalda får också möjlighet att prata skola med sina partigrupper nationellt. Vi hoppas på mycket goda inspel och möten under dessa två dagar. #allaskalyckas #svedalakommun #skolriksdagen

Vi har bestämt oss!

Snart är det dags för skolans kompetensutvecklingsdag

Den 15 augusti går skolans kompetensutvecklingsdag av stapeln i Aggarpshallen. Utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och denna konferens syftar till att stärka det senare.  Dagen kommer också bli startskottet för vårt arbete att gå från bra till utmärkt och flytta fokus från eleverna till vad undervisningens kvalitet leder till för elevernas lärande.

Klicka på länken för att ta del av uppdaterad information om föreläsare, olika spår och information om konferensen.


Vi har bestämt oss för att alla ska lyckas