Alla inlägg av Michael Rystad

Socrative – verktyg för elevrespons

Socrative är ett digitalt verktyg för elevrespons som lärare kan använda för att få en bild av vad eleverna tycker, för att snabbt kolla av elevernas kunskaper eller för att låta eleverna tycka till och vara med och påverka. Socrative finns både som hemsida (Socrative Student och Socrative Teacher) och som app för både Android och IOS.

Fortsätt läsa Socrative – verktyg för elevrespons

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Bokomslag Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Skolverket
2014
73

Syftet med råden är att stödja verksamheternas arbete med dessa stödinsatser för att leva upp till bestämmelserna.

Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vissa delar av råden gäller även för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare.

Forskning för klassrummet

Forskning för klassrummet - vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Bokomslag Forskning för klassrummet - vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken
Skolverket
Skolverket
2013
92

I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt på senare år. Översikten ger inga färdiga metoder eller arbetssätt utan är tänkt att ge en riktning och inspirera till ett forskningsbaserat arbetssätt. Utgångspunkten är att en skicklig lärare, rektor eller annan person i skolans verksamhet är en professionell aktör som utifrån både sina erfarenheter och kunskaper väljer genomtänkta strategier i en given situation.