Alla inlägg av Michael Rystad

Matematiklyftet läsåret 14/15

Matematiklyftet

I Svedala genomgick 73 lärare matematiklyftet 13/14 och läsåret 14/15 kommer ytterligare 17 att delta.

Läs mer på Skolverkets lärportal för matematik.
Läs informationsbrev till deltagare i matematiklyftet 14-15.

Matematikhandledare i Svedala kommun

Malin Sjöberg, matematikhandledere.

Deltagare matematiklyftet, läsåret 14/15

1-3 Svedala, varannan onsdag
Johan Olsson MB
Mats Aronzon MB
Sandra Blad  RO

4-6 Svedala
Christina Mattsson  MB
Helen Nilsson RS
Christine Rosenquist MB

1-3 Bara, varannan torsdag
Rikard Linde
Pernilla Svensson
Annette Månsson Jarl
Caroline Åkesson
Christina Carlsson
Linn Alsenfelt Pamp

7-9 Bara, varannan torsdag
Petra Larsson
Milena Prosperi
Hisham Majid
Pernilla Rausek Nilsen (Naverlönn)

Schemat som PDF
Schemat

Klicka för att förstora schemat

Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken

Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken Bokomslag Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
Dylan Wiliam
Studentlitteratur AB
2013
200

Boken har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning. Det andra är att bevisa att förändringar kan förbättra elevernas resultat. I kapitel 1 visar författaren varför skolprestationer är viktiga och varför bättre utbildning är angeläget eftersom människor blir friskare, lever längre och bidrar mer till samhället. Tre frågor har avgörande betydelse, viktigast är lärarkvalitet som är den enskilt viktigaste faktorn i utbildningssystemet, högst varierande samt av mer avgörande betydelse för vissa elever än för andra. I kapitel 2 undersöker författaren några metoder som kan utveckla och beräkna hur stor verkan förändringarna kan få på elevresultaten och visar att t.ex. lärstilar inte har någon som helst verkan i jäm­förelse med ökade ämneskunskaper. Författaren diskuterar forskningen om formativ bedömning i klassrummen och visar att arbetssättet har mycket stor positiv inverkan på elevers skolprestationer. I kapitel 3, 4, 5, 6 och 7 avhandlas i tur och ordning de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning: - klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och framsteg -åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter -ge feedback som för lärandet framåt -aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra -samt att äga sitt eget lärande. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i grund- och gymnasieskolan samt till skolledare, skolpolitiker, föräldrar och andra med intresse för området.

Läs Annika Sjödahls referat av Att följa lärandet.

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskola Bokomslag Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskola
Skolverket
2012
74

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet.

Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet.

Greppa språket – Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

Greppa språket Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet Bokomslag Greppa språket Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet
Skolverket
2011
147

Lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för all kunskapsutveckling och kanske i synnerhet för flerspråkiga elever. Fokus i översikten är att lyfta didaktiska perspektiv som gynnar flerspråkiga elever och diskutera modeller samt beprövad erfarenhet för bättre samverkan mellan elever och lärare. Frågor som vilka arbetssätt som kan stärka de flerspråkiga elevernas dubbla inlärningsprocesser och vilka verktyg som kan hjälpa läraren att bättre möta flerspråkiga elever tas upp i boken. En viktig utgångspunkt i översikten är att flerspråkighet är

en tillgång både för individen och för samhället
och att flerspråkighet i sig inte är ett problem för inlärning. Boken riktar sig i första hand till personal i grundskola och gymnasieskola eller till dig som vill veta mer om flerspråkiga elevers lärandeprocesser.