Alla inlägg av Michael Rystad

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskola Bokomslag Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskola
Skolverket
2012
74

Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet.

Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet.

Greppa språket – Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

Greppa språket Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet Bokomslag Greppa språket Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet
Skolverket
2011
147

Lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för all kunskapsutveckling och kanske i synnerhet för flerspråkiga elever. Fokus i översikten är att lyfta didaktiska perspektiv som gynnar flerspråkiga elever och diskutera modeller samt beprövad erfarenhet för bättre samverkan mellan elever och lärare. Frågor som vilka arbetssätt som kan stärka de flerspråkiga elevernas dubbla inlärningsprocesser och vilka verktyg som kan hjälpa läraren att bättre möta flerspråkiga elever tas upp i boken. En viktig utgångspunkt i översikten är att flerspråkighet är

en tillgång både för individen och för samhället
och att flerspråkighet i sig inte är ett problem för inlärning. Boken riktar sig i första hand till personal i grundskola och gymnasieskola eller till dig som vill veta mer om flerspråkiga elevers lärandeprocesser.