Alla inlägg av Michael Rystad

Greppa språket – Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

Greppa språket Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet Bokomslag Greppa språket Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet
Skolverket
2011
147

Lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för all kunskapsutveckling och kanske i synnerhet för flerspråkiga elever. Fokus i översikten är att lyfta didaktiska perspektiv som gynnar flerspråkiga elever och diskutera modeller samt beprövad erfarenhet för bättre samverkan mellan elever och lärare. Frågor som vilka arbetssätt som kan stärka de flerspråkiga elevernas dubbla inlärningsprocesser och vilka verktyg som kan hjälpa läraren att bättre möta flerspråkiga elever tas upp i boken. En viktig utgångspunkt i översikten är att flerspråkighet är

en tillgång både för individen och för samhället
och att flerspråkighet i sig inte är ett problem för inlärning. Boken riktar sig i första hand till personal i grundskola och gymnasieskola eller till dig som vill veta mer om flerspråkiga elevers lärandeprocesser. 

Socrative – verktyg för elevrespons

Socrative är ett digitalt verktyg för elevrespons som lärare kan använda för att få en bild av vad eleverna tycker, för att snabbt kolla av elevernas kunskaper eller för att låta eleverna tycka till och vara med och påverka. Socrative finns både som hemsida (Socrative Student och Socrative Teacher) och som app för både Android och IOS.

Fortsätt läsa Socrative – verktyg för elevrespons