Scroll To Top

Barn- och elevhälsan bloggar

Så roligt att ni hittat hit! Nu ger Barn- och elevhälsan sig i kast med att börja blogga! Vi kommer att försöka delge er vårt arbete med fokus på det vi tycker är viktigt.

Barn- och elevhälsans uppdrag är att stödja barns och elevers utveckling mot målen genom att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande.  Elevhälsans arbete ska enligt barnkonventionen präglas av ett barnperspektiv dvs alltid se till barnets bästa.

Vi vet att hälsa och lärande förutsätter varandra, mår man bra är det lättare att lyckas, att lyckas gör att man mår bra.

Barn- och elevhälsan ska försöka bidra med olika perspektiv i våra förskolor och skolor, här i våra bloggar kan du ta del av detta!

Läs våra inlägg

"I Sverige år 2019 är internet en naturlig del av tillvaron, och de allra flesta barn blir tidigt internetanvändare. Åtta
Läs mer
Tänk dig när du kommer hem efter en arbetsdag och möter din partner vid dörren och det första hen säger
Läs mer
Ett barn föds. Barnet kan inte själv hålla sig varmt, få i sig föda, hålla sig tryggt, reglera sina känslor
Läs mer
"Hur kan vi förstå relationer och vad de har för påverkan på oss?... Relationer är så mycket mer än bara
Läs mer
Begåvning, intelligens, inlärningsförmåga, kognitiv förmåga, intellektuell förmåga och IQ. Listan kan göras lång på begrepp vi i vardagen använder när
Läs mer
Från och med höstterminen 2020 startade Svedala kommun grundsärskola med inriktning ämnen. De elever som mottas i grundsärskola har bedömts
Läs mer
Nu fortsätter Språkteamets nya men spännande resa i bloggens värld! I Svedala kommuns SKA-arbete arbetar vi med fokus på tillgänglig
Läs mer
Så roligt att ni hittat hit! Nu ger Svedalas språkteam sig i kast med att börja blogga! Vi kommer att
Läs mer
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala