Bedömningsaspekter

Bedömningsaspekter Bokomslag Bedömningsaspekter
Skolverket
Skolverket.se
maj 2014
14

Det här stödmaterialet har tagits fram för att stödja en likvärdig bedömning genom att visa hur kunskapskraven kan konkretiseras. I materialet framgår att många bedömningsaspekter kan vara tillämpbara i flera olika ämnen. Stödmaterialet visar också på bedömningens roll i planering och genomförandet av undervisningen.

Stödmaterialet riktar sig till alla som undervisar i de obligatoriska skolformerna, oavsett ämnet och årskurs. Modellen och exemplen som presenteras i materialet är allmänt tillämpliga och avser att vara ett stöd i lärarens eget arbete med att konkreti- sera kunskapskraven i olika ämnen och årskurser.

Materialet har tagits fram av Helena Carlsson och Mats Olsson, Skolverket.

Det är Skolverkets förhoppning att materialet ska fungera som ett gott stöd i skolans arbete med att göra bedömning till en levande del av undervisningen. Vidare hoppas Skolverket att stödmaterialet ska underlätta lärarens kommunikation med eleverna om bedömningsgrunderna.

Läs Skolverkets stödmaterial Bedömningsaspekter 

Share Button