Betygsskalan och betygen B och D

Betygsskalan och betygen B och D Bokomslag Betygsskalan och betygen B och D
Skolverket
2013
18

Denna handledning är till för att stödja en likvärdig tillämpning
av bestämmelserna kring betygsskalan och betygen B och D.
Materialet riktar sig till alla lärare som sätter betyg och till
rektorer.

Handledningen presenterar först bakgrunden till den
nya betygsskalan, några allmänna utgångspunkter för
betygs sättningen och vilka bestämmelser som ligger till grund
för resonemanget om betygen B och D. Sedan beskrivs ett
exempel på en process som en lärare kan gå igenom när betyg
ska sättas. I beskrivningen framkommer det vilka överväganden
som läraren behöver göra i olika skeden av processen och hur
läraren kan komma fram till att något av betygen B och D ska
sättas.

Share Button