Boksamtal om “Beteendeproblem i skolan”

beteendeproblem-i-skolan
Beteendeproblem i skolan, av Bo Hejlskov Elvén

Röda skolan genomförs boksamtal om Bo Hejlskovs bok Beteendeproblem i skolan. Här kan du ta del av upplägget för boksamtalen framtaget av Joakim Nilsson.

Upplägg för samtalet

Börja med att berätta vilket/vilka kapitel som ska avhandlas och några korta meningar om vad de handlade om. Därefter kommer ett påstående som alla tar ställning till genom att skriva JA eller NEJ på mini-whiteboard. När alla svarat och visat sitt svar, går ni laget runt och låter alla motivera sina svar. Därefter diskuterar ni, gärna med konkreta exempel. 

Efter en stunds diskussion kan ni påbörja uppgiften. Försök göra alla delaktiga och se till att arbetet med uppgifterna blir framåtsyftande.

Beteendeproblem i skolan

Kapitel 1-3

Kapitlet handlar om:

 • Att det vi ser som problem inte alls behöver vara ett problem för eleven.
 • Att den som har förmågan att uppföra sig gör det.
 • Att människor gör det mest begripliga i varje situation.

Påstående:

”Den som har förmågan att uppföra sig gör det” – JA eller NEJ 

Motiveringar och diskussion

Uppgift:

Fokusera på en elev som du tycker är relevant i det här sammanhanget. Utgå från listan på förmågor (s. 26-27) och ringa in de förmågor där ”din” elev är svag. Välj ut en förmåga där du skulle kunna sänka dina krav för att kunna möta eleven.

Att komma åt:

 • Det vi ser som ett problemskapande beteende hos eleven, kanske eleven ser som en lösning. I ett sådant fall behöver eleven inte alls vara motiverad att ändra sitt beteende.
 • Ibland är det våra krav som skapar problem. Dessa är INTE huggna i sten.
 • Uppmuntra till att försöka se situationer ur elevens perspektiv.

Kapitel 4

Kapitlet handlar om:

 • Vem som bär ansvar

Påstående:

”Det är du som pedagog som har ansvaret för elevens beteendeproblem i skolan” – JA eller NEJ

Motiveringar och diskussion

Uppgift:

Tänk ut en situation med en av dina elever där du inte tycker att du kan ta ansvaret. Låt gruppen hjälpa dig att ta ansvaret.

Att komma åt:

 • Om du lägger ansvaret på någon annan gör du dig själv maktlös.
 • Den personal som lägger ansvaret hos eleven kommer inte att kunna förändra elevens beteende.
 • Den personal som tror att eleven gör sitt bästa, men att situationen är för svår, har möjligheten att förändra elevens beteende. 

Kapitel 5-7

Kapitlet handlar om:

 • Självkontroll. Alla vill behålla självkontrollen. Det vi ser som beteendeproblem kan vara elevens (dåliga) strategi för att behålla självkontrollen.
 • Elever lär sig genom att lyckas – inte genom att misslyckas.

Påstående:

”Att tillrättavisa en elev som är i affekt är helt meningslöst” – JA eller NEJ

Motiveringar och diskussion

Uppgift:

Ta fram en modell med goda strategier som en lärare kan använda sig av när en elev vägrar, ljuger, slår, förolämpar eller sticker.

Att komma åt:

 • Uppmuntra pedagogerna att söka förståelse för elevens beteende.
 • Negativt beteende kan vara en överlevnadsstrategi.
 • Att fördöma strategin kan vara skadligt.
 • Fokusera på det som är konstruktivt!
Share Button

2 reaktioner på ”Boksamtal om “Beteendeproblem i skolan””

Kommentarer är stängda.