Kategoriarkiv: Senaste nytt

Några tankar kring skolans samarbete med vårdnadshavare

När man försöker finna framgångsfaktorer i arbetet med elever är systemperspektivet en bra utgångspunkt, dvs att se individen som en del i ett sammanhang. En viktig del i elevens sammanhang är vårdnadshavare. De flesta i skolan är även överens om att ett gott samarbete med elevernas föräldrar gynnar elevens skolgång. Men hur får man till ett gott samarbete?

Fortsätt läsa Några tankar kring skolans samarbete med vårdnadshavare

Skolutvecklingsintresserade från hela Skåne kommer till Svedala

Den 6 mars 2024 står Svedala kommun värd för Syntes23 och ett år senare även för den stärre konferensen Lärarnas skolutvecklingskonferens som är en återkommande konferens som anordnas av FoU Skola, Skånes Kommuner.

Syntes 23, som är en kick-off för den stora konferensen äger rum redan den 6 mars i år samtidigt som det är en release av 14 utvecklingsartiklar skrivna av deltagare som medverkade på lärarnas skolutvecklingskonferens 2023 i Landskrona.

Releasen av Syntes är en möjlighet att mötas kring artiklarna, att ta del av skribenternas fördjupade resonemang och få inspel kring olika undervisningsutvecklingsarbeten i Skåne samt möta och diskutera med andra som arbetar med utveckling och analys i skola och förskola. Det är en mötesplats för alla inom utbildning som vill möta andra inom Skåne och ta del av och fortsätta diskussionen och samtalet om analys och kritiska frågor om utbildning med reflektion i vetenskaplig forskning. Fortsätt läsa Skolutvecklingsintresserade från hela Skåne kommer till Svedala

Att leda digitalisering – tillsammans!

I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. I den nationella handlingsplanen från mars 2019 föreslog SKR 18 initiativ och aktiviteter för att målen i strategin ska kunna realiseras. 2020 påbörjade Svedalas satsning – Leda i digitalisering, en satsning där huvudman tillsammans med rektorer och enhetschefer gemensamt arbetar för att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin.

En snirklig resa

Satsningen vänder sig till skolledare i förskola och skola, men också till enhetschefer inom Kultur- och fritid och vaktmästeri  och har inneburit allt ifrån kartläggningar av digital användning, utveckling av gemensamma mål, fortbildningsinsatser för chefer med fokus på förändringsledning, digital och analog logik, hjärnforskning, omvärldsspaning samt medveten användning av digitalisering i undervisning. Fortsätt läsa Att leda digitalisering – tillsammans!

Svedala delar

Den 15 augusti 2023 arrangerade vi i Svedala kommun en kompetensutvecklingsdag som samlade alla våra skolor under temat Så mycket bättre tillsammans #ViHarBestämtOss.

Dagen bjöd på föreläsningar från Anette Jahnke om beprövad erfarenhet, Lilian Helgason om elevdemokrati och elevinflytande, Urban Hansson om god undervisning och Lena Skogholm om en hjärnsmart vardag. Dessutom hölls föreläsningar från vår barn- och elevhälsa samt våra egna pedagoger.

Efter denna dag bestämde vi oss för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att sprida våra pedagogers kunskap och inspirerande idéer till fler.

Varmt välkommen att ta del av pedagogernas inspelade presentationer på Svedala delar.

Vill du också spela in din presentation? Titta då på den här korta filmen så är du igång på nolltid!