Scroll To Top

Collective self efficacy

Svedalas strategi att alla ska äga övertygelsen att alla ska lyckas har stöd i forskning. En skicklig lärare gör skillnad men det är kraften i lärares kollektiva samarbete som har störst betydelse.

Svedala är en skolkommun med hög målsättning – att varaktigt räknas bland de bästa kommunerna i Sverige.  Därför tar Svedala ett helhetsgrepp på utveckling i förskola och skola och målet är att alla barn, alla elever, all personal, all ledning, förvaltning och huvudman, ska lyckas att uppfylla det uppdrag som staten ålägger oss och som kan sammanfattas i de övergripande målen för respektive skolform.

Collective self-efficacy innebär att lärarna som kollektiv på en skola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen.

John Hattie, skolforskare och professor i pedagogik, har i sin metasstudie “Visible Learning” (2009) undersökt vad det är som är viktigt för att förbättra elevernas resultat, men Hatties studie har vuxit sedan 2009 och omfattar nu 1.200 metastudier (800 i Visible Learning). Överst på listan finner vi nu en ny effekt som han kallar för Collective self-efficacy (se rutan) som stödjer Svedalas mål, strategi och vision att alla ska lyckas. Med en effektstorlek på 1.57 är Collective self-efficacy den påverkansfaktor som är starkast i Hatties studie.

Visible Learning 2009

Läs mer om höga förväntningar

Svedalas strategi att alla ska äga övertygelsen att alla ska lyckas har stöd i forskning. En skicklig lärare gör skillnad men
Läs mer
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala