Scroll To Top

Differentierad undervisning i anpassad grundskola

Kyrkskolan: Caroline Nilsson

Efter vår kompetensutvecklingsdag den 15 augusti 2023 under temat Så mycket bättre tillsammans #ViHarBestämtOss, kan du nu ta del av Carolines inspelade presentation.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala