Scroll To Top

Leda digitalisering – underlag för kollegialt lärande.

Målet är att stödja rektorer i Svedala kommun så att de:

  • är förtrogna med och kan leda utifrån målen i digitaliseringsstrategin samt läroplanen, och stötta sina lärare i undervisningen för att utveckla elevernas digitala kompetens till en adekvat nivå (juni 2021).
  • har samsyn kring begrepp i styrdokumenten som rör digitalisering och förväntningar. (juni 2021).
  • har förmåga att leda det digitala utvecklingsarbetet i verksamheterna – och kartlägga, analysera, planera, tillämpa och utvärdera (juni 2021).

Få syn på digitaliseringen

Din bild av en digitaliserad skola

– Vad är din bild av en digitaliserad skola? Arbeta med cirkeln!
Vad hör jag, vad ser jag, vad känner jag, vad tänker jag

Se hör känner tänker

Troed Troedsson om digitalisering

Troed Troedson är samhälls- och framtidsanalytiker som gjort sig känd för sin kunskap om organisationsutveckling. Här kan du ta del av två filmer där han presenterar sina tankar kring datorisering och digitalisering.

Begrepp

Innovation
Processer som gör mer nya och värdefulla saker nästa år än vad de gjorde förra året.

Tradition
Tradition, kommer av tradera, som betyder att flytta saker. Vi flyttar saker från förra året till det här året.

Datorisering
När vi i allt väsentligt gör likadant som förut, men med en dator.

Digitalisering
När vi gör saker med informationsteknik som överhuvudtaget inte gick att göra när vi inte hade informationsteknik.

Analog kompetens
Expert på vad du gör
Avgränsade i tid och rum
En till många.

Digital kompetens
Expert på mottagaren/brukaren.
Alltid och överallt – men inte hela tiden.
Många till en.

Troedssons modell och kriterier

Datorisering i förhållande till digitalisering
Troedssons modell
Troedssons kriterier
Troedssons kriterier för digitalisering och datorisering.

Filmklipp om digitalisering


Digitalisering skola (12:58)

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala