En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan

En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan Bokomslag En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan
Kommunförbundet Skåne
2014
31

OECD har under senare tid allt mer intresserat sig för utbildningsområdet som en central faktor för medlemsländernas framtida utveckling. Även betydelsen av en förskola av god kvalitet har uppmärksammats i flera rapporter. I detta nummer av Forskning i korthet sammanfattas en av de senaste rapporterna inom detta område, nämligen Starting Strong III. A Quality Toolbox for Early Childhood and Care. Rapporten innehåller forskningsöversikter och internationella jämförelser med exempel och lärdomar från olika länder som kan användas för att stödja utvecklingsarbetet i förskolan. Syftet med sammanställningen är att ge möjlighet till en internationell utblick i det centrala arbete som pågår med att utveckla förskolans pedagogiska verksamhet.

Share Button