Entreprenöriellt lärande — vad innebär det och vilken betydelse kan det ha?

Entreprenöriellt lärande — vad innebär det och vilken betydelse kan det ha? Bokomslag Entreprenöriellt lärande — vad innebär det och vilken betydelse kan det ha?
Kommunförbundet Skåne
2013
26

År 2009 utkom en nationell strategi för entreprenörskap inom utbildningssystemet som betonar vikten av entreprenörskap i skolan och ligger till grund för Lgr11 och Lgy11. Bland verksamma i skolan ställs vi ändå ofta inför frågor som: Varför entreprenöriellt lärande i skolan? Vad innebär det och vilken betydelse kan det ha för elevernas utveckling? Vad vill och kan vi uppnå inom ramen för befintlig verksamhet? Finns det i dagsläget studier som ger belägg för förväntade effekter? Det var några av de frågor som bildade utgångspunkt för beslutet att ta fram en tvärvetenskaplig kunskapsöversikt som kunde belysa området utifrån flera olika perspektiv.

Share Button