Illustration nya skolan

Ett nytt skolområde växer fram

Svedala är en växande kommun och behovet av bostäder och skolor är stort. Idag finns nio förskolor, fyra F-5-skolor och en 6-9-skola i Svedala tätort. För att möta det växande behovet av en ny grundskola i Svedala tätort har vi sedan en tid tillbaka planerat för ett nytt skol- och idrottsområde.nyaskolan2

ELEVER I BLIVANDE ÅK 6 ERBJUDS PLATS

Eleverna erbjuds plats på en skola utifrån sin bostadsadress. Grundtanken är att elever som bor i tätortens nord-västliga delar kommer att erbjudas plats på Naverlönnskolan. Elever som bor i tätortens syd-östliga delar erbjuds börja årskurs 6 på Röda skolan och blir i förlängningen en del av den nya skolan. Då kommunen växer i sydöst kommer den geografiska fördelningen att förändras under uppbyggnadsåren 2016-2019.

AUGUSTI 2016 – BYGGSTART OCH HÖSTENS 6:OR

En 4-9-skola avsedd för 700 elever och en fullskalig sporthall börjar byggas hösten 2016. Röda skolan tar inte emot några nya förskoleklasser, men utökas med tre paviljonger för att ta emot tre klasser i åk 6. Fyra klasser börjar åk 6 på Naverlönnskolan, som minskar från 26 till 24 klasser.

AUGUSTI 2017- RÖDA SKOLAN VÄXER

Fyra klasser börjar åk 6 på Röda skolan. Skolan förstärks med paviljonger för undervisning samt mat- och personalrum. Naverlönnskolan tar emot fyra klasser i åk 6 och minskar från 24 till 22 klasser.

AUGUSTI 2018 – MÅLSÄTTNING ATT NYA SKOLAN ÄR PÅ PLATS

Röda skolans verksamhet flyttar till den nya skolan vid Aggarpsvallen. Den nya skolan är nu en 3-8-skola för att nästkommande läsår bli en 4-9-skola.
Lokalerna på Röda skolan förbereds för förskoleverksamhet. Naverlönnskolan tar emot tre klasser med elever åk 5.

AUGUSTI 2019 – SKOLORGANISATION

Läsåret 19/20 är skolorna i Svedala tätort organiserade F-3 och 4-9.
Floraparken flyttar in i Röda skolans lokaler.

Share Button