Få syn på språket

Få syn på språket - Ett kommentar material om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen Bokomslag Få syn på språket - Ett kommentar material om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen
Skolverket
2012
31

Det språkliga perspektivet har stor betydelse i alla skolformer och ämnen. Få syn på språket förtydligar det språkliga perspektivet som är lyft i styrdokumenten hela vägen från förskola till vuxenutbildning. Materialet riktar sig till dig som arbetar i någon av dessa skolformer, oberoende av ålder på dina elever eller vilket eller vilka ämnen du undervisar i. Materialet kan vara särskilt användbart för dig som undervisar i något annat ämne än språkämnena.

Läs Få syn på språket – Ett kommentarmaterial om språk- och
kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen.

Share Button