Scroll To Top

Fördelning av förstelärartjänster

Fördelning av förstelärartjänster fastslås centralt efter beslut i  verksamhetsledning (VLG) och gäller fram till dess att nytt beslut fattas.

  • Varje skola ska ha minst två förstelärartjänster.
  • Rekrytering kan ske både internt, enligt årshjul, och externt, när som helst under läsåret.
  • En rektor som har ett behov av en extern rekrytering, lägger fram det i skolans ledningsgrupp (SLG), och kan efter överenskommelse där genomföra rekryteringen.
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala