Forskarskolan CSIS Nätverksträff i Svedala kommun

Den 8 april bjuder Svedala kommun in kommuner med forskande lärare i forskarskolan CSIS för nätverksträff. Tillsammans ska vi diskutera hur vi kan använda forskande lärare för att stödja en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Tid: 8.30-13
Plats: Aggarpshallen

PROGRAM
8.30 Inledning
– Forskarskolan CSIS har ordet
– ULF-avtal, Utbildning Lärande Forskning

9.30 Vetenskaplig grund i Svedala kommuns verksamhet
– FoU-programmet Undervisning i förskolan
– Utvecklingsarbete grundat i analys på Marbäcksskolan
– Mind the gap, förstelärare med ett mäklande förhållningssätt

10.30 Fika

11.00 Tvärgruppsdiskussioner – forskande lärare

12.00 Nästa nätverk och nästa steg

12.30 Lunch på Aggarpsskolan

Ta del av presentation 8 april(PDF) från nätverksträffen.
Ta del av presentation om ULF.

Share Button