Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling - bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Bokomslag Förskola i utveckling - bakgrund till ändringar i förskolans läroplan
Skolverket
2011
28

Förskolans läroplan som trädde i kraft den 1 juli 2011. Denna skrift presenterar en promemoria som beskriver bakgrunden till de förtydliganden och kompletteringar som gjorts i läroplanen.

Share Button