Förstelärare bloggar som stöd för det kollegiala lärandet

Alla inlägg på Förstelärare bloggar är tänkta att kunna användas i kollegiala samtal och kan också användas som “mini-lärmoduler”.

Kollegialt arbete utifrån ett inlägg på Förstelärare bloggar:

  1. Välj ett blogginlägg som 1lärareintresserar er eller som tar upp något som ni behöver förändra i undervisningen.
  2. Moment A: Samtliga lärare i lärlaget läser blogginlägget
  3. Moment B: Ni träffas i lärlaget och börjar med att diskutera frågorna längst ner. Efter diskussionen planera ni en aktivitet  utifrån bloggtexter att genomföra i undervisningen.
  4. Moment C: Var och en genomför aktivitet
  5. Moment D: Sammanfattning och lärdomar i lärlaget. Vad har vi lärt oss

I samband med förstelärarnas medverkan i SETT-Syd trycker vi upp några av deras blogginlägg. Dessa inlägg finner du nedan i PDF-form.  Klicka på bilderna nedan för att öppna inläggen – enkla att skriva ut och använda för ett kollegialt samtal nära dig.

SETT SYD 2016

Matriser - ett sätt att få eleverna att förstå
Matriser – ett sätt att få eleverna att förstå
Tydlig planering
Tydlig planering

 

 

 

 

 

 

 

 

F...igen?
F…igen?
Fem framgångsfaktorer för lyckad undervisning
Fem framgångsfaktorer för lyckad undervisning

 

 

 

 

 

 

 

 

EPA - en struktur för kooperativt lärande
EPA – en struktur för kooperativt lärande
Dramaturgi i undervisningen - hur ska det gå?
Dramaturgi i undervisningen – hur ska det gå?

 

 

 

 

 

 

 

Är alla ämnen språkämnen?
Är alla ämnen språkämnen?
Att skapa inre bilder
Att skapa inre bilder

 

 

 

 

 

 

 

Entreprenöriellt lärande med en twist av genre
Entreprenöriellt lärande med en twist av genre
Pålitlig miljö, förtroende, självkontroll och framgångsrikt lärande
Pålitlig miljö, förtroende, självkontroll och framgångsrikt lärande

 

Jämföra texter - få eleverna att reflektera över sitt lärande
Jämföra texter – få eleverna att reflektera över sitt lärande
Organiserade rastaktiviteter
Organiserade rastaktiviteter

 

 

 

 

 

 

 

 

Provet före provet
Provet före provet

 

SETT SYD 2015

Utmaning öppnar dörrar mellan hem och skola
Utmaning öppnar dörrar
Är jag en viktig vuxen?
Är jag en viktig vuxen?

 

ASL och cirkelmodellen för att utveckla elevernas texter
ASL och cirkelmodellen för att utveckla elevernas texter
Läsgrupper - stödstruktur för tidig läsinlärning
Läsgrupper – stödstruktur för tidig läsinlärning
Lust att lära
Lust att lära

 

Sokratiska samtal - utvecklar textsamtalet och elevernas lärande
Sokratiska samtal
Vi utvecklar språket genom att lyssna
Vi utvecklar språket genom att lyssna
Samverkansinlärning - gymnasieelev till gymnasieelev
Samverkansinlärning – gymnasieelev till gymnasieelev
Begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena
Begreppslig förmåga
Att tala inför andra på riktigt
Att tala inför andra på riktigt
Notera - ett sätt att öka kvaliteten
Notera – ett sätt att öka kvaliteten
Pedagog och person, lärare och människa
Pedagog och person, lärare och människa, elev och individ
Mitt i processen - att arbeta med det entreprenörilla lärandet
Mitt i processen – att arbeta med det entreprenörilla lärandet
Share Button

4 reaktioner på ”Förstelärare bloggar som stöd för det kollegiala lärandet”

Kommentarer är stängda.