Scroll To Top

Från teori till praktik – differentierad undervisning

Kyrkskolan: Jenny Uttke och Kathrin Runge

Efter vår kompetensutvecklingsdag den 15 augusti 2023 under temat Så mycket bättre tillsammans #ViHarBestämtOss, kan du nu ta del av Jennys och Kathrins inspelade presentation.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala