Fyra år med SKLs matematiksatsning

Fyra år med SKLs matematiksatsning med fokus på styrning och ledning avslutades med spridningskonferens den 17 november.

Arbetande nätverk med fyra nivåer: politiker, förvaltning, skolledning, lärare

86 av Sveriges kommuner har aktivt deltagit i ett utvecklingsarbete med målsättningen att pröva och utveckla kommunernas styrning och ledning för att förbättra resultaten i matematik.

De kommuner som arbetat tillsammans i nätverk Skåne: Svedala, Malmö, Kävlinge, Tomelilla, Vellinge, Bromölla med stöd från pilotkommunen Landskrona, bjöd in lika många kommuner för att ta del av utvecklingsmodellen och kommunernas erfarenheter av arbetet.

erfarenheter
Martin Strand, leder paneldebatt där representanter från  sju kommuner och fyra nivåer berättar om sina erfarenheter av arbetet

Under fyra år 2012-2016 har fyra nivåer: politiker, förvaltning, skolledare och lärare deltagit i arbetande nätverk både lokalt i och regionalt mellan kommunerna. De regionala nätverksträffarna har ägnats åt olika teman som förberetts i de lokala nätverken. Under de regionala träffarna har deltagarna från de olika kommunerna agerat kritiska vänner och återkopplat till varandras verksamheter.  Arbetssättet med arbetande nätverk har utvecklats från SKL:s erfarenheter av deltagande i stora nätverksprojekt som Albatross och Attraktiv Skola. Läs mer om arbetet på SKL:s webbsida.

Ta del av presentation från spridningskonferensen.

Share Button