Scroll To Top

Lärarnas skolutvecklingskonferens

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar. Till konferensen söker man sig inte med färdiga svar, utan för att man vill få stöd i att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet, att sätta ord på det man gör och diskutera detta med andra. Målet är att det ska vara en arbetande, granskande och tänkande mötesplats!

Nästa konferens

Nästa upplaga av Lärarnas skolutvecklingskonferens kommer att äga rum på Filbornaskolan i Helsingborg, den 16 april 2021!

Skrivstöd

För att underlätta skrivprocessen kommer regional arbetsgrupp att anordna en skrivarstuga under höstterminen 2021 på eftermiddag (13.30-16.00). Skrivarstudan äger rum på Kommunernas hus i Lund samt på distans.

Deltagande på skrivarstugor är kostnadsfritt, men anmälan krävs. Anmäl dig senast september 16, 2020 till elena.zukauskaite@kfsk.se. Flera författare per ett bidrag är välkomna att delta.

Viktiga datum

Skrivarstuga 3 1 oktober 2020
Sista dagen att skicka in bidrag 8 november 2020
Besked om bidrag 15 december 2020
Sista dagen  att skicka in reviderad bidrag 21 januari 2021
Slutbesked 5 februari 2021
Konferens 16 april 2021
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala