Ifous Små barns lärande – Kuben 7/1 2015

På en av årets första arbetsdagar samlades Svedala kommuns förskolepedagoger i Kuben i Bara. Deltagarna hälsades välkomna av biträdande utbildningschef Annika Kraft. Programmet fortsatte med förskolecheferna Marie-Louise Enochsson och Lena Larsson från kommunens pilotförskolor som talade om positionsbestämning, en förutsättning för systematiskt kvalitetsarbete.

Därefter var det dags för Susan Henriksson och Semira Mesic samt Elisabeth Lindkvist och Sofie Andersson som berättade om deras arbete med “dokumentation för lärande”

Förmiddagen avslutades med en föreläsning med rubriken “Pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskola” (Länk till presentationen) av Lise-Lotte Bjervås, lektor och utbildare på Linnéuniversitetet.

Lise-Lotte Bjervås

Länk till utvärdering: http://goo.gl/1QUVIX

 

Share Button