Scroll To Top

Inkludering

Ien inkluderande skola är det fem kriterier som måste uppfyllas: gemenskap på olika nivåer, ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett för elever i behov av stöd), en demokratisk gemenskap, delaktighet från eleverna, att olikhet ses som en tillgång.

  • Trygghet
  • Inflytande
  • Delaktighet

Inkludering för att alla ska lyckas

Resultat under SKA-strategin inkludering handlar om elevernas trygghet, delaktighet och inflytande. I en inkluderande skola är det fem kriterier som måste uppfyllas: gemenskap på olika nivåer, ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett för elever i behov av stöd), en demokratisk gemenskap, delaktighet från eleverna, att olikhet ses som en tillgång.

Utifrån kartläggningar får rektor en bild av vilka kunskaper, färdigheter och förmågor som lärare behöver utveckla för att tillgodose barnens behov.

resultat

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala