Scroll To Top

Kommunikativt ledarskap

Dela med dig av en historia/egen erfarenhet med koppling till det kommunikativa ledarskapet, där du använt  kommunikation som verktyg i förhållande till en eller flera medarbetare.

Vad hände? Vad gjorde du?
Vilket kommunikativt verktyg använde du?
Vad blev resultatet? Vad lärde jag mig?

Relatera gärna till något av det Elaine Eksvärd förmedlade till oss på vårt senaste chefsforum.

Strukturerat samtal – Äga sin tid

Strukturerat samtal i grupper om 3-4 deltagare. Deltagarna hjälper den som är i fokus att reflektera.

 • Du som är i fokus äger tiden och samtalet.
 • Lyssna, fråga –utforska!
 • Inga råd eller lösningar!

Tänk på att fördela tiden jämnt mellan deltagarna.

Moment 1

 • Välj en person som är i fokus och som ska dela sin erfarenhet/situation under 10 till 15 minuter.

Vad hände? Vad gjorde du?
Vilket kommunikativt verktyg använde du?
Vad blev resultatet? Vad lärde jag mig?

Övriga deltagare lyssnar.

Moment 2

Efter fokustiden får övriga deltagare möjlighet att ställa fördjupande och klargörande frågor till fokuspersonen, under 15 min.

 • Vad skulle du kunna göra annorlunda nästa gång?
 • Vad var det viktigaste som hände?
 • Vad var det viktigaste du lärde dig?
 • Är det något du kommer att göra på samma sätt i en liknande situation?
 • Är det något som du kommer att undvika nästa gång?
 • Gjorde du något som du kan rekommendera till andra?
 • Vilka är fördelarna?/Nackdelarna?
 • Vad blir det för konsekvenser?
 • Var det så här du ville att det skulle bli?
 • Vad vill du först och främst ska hända?
 • Hur kan du blir mer nöjd med nästa gång?

Välj en ny fokusperson och upprepa tills alla deltagare varit i fokus.

Efter övningen

När alla fått vara i fokus sker en gemensam diskussion/reflektion över det som kommit fram, mönster i det ni har pratat om och om hur det upplevdes att vara i fokus.

 • Reflektera över det ni hört!
 • Ser ni några mönster?
 • Hur upplevde ni det att vara i fokus?

Några av er kommer att få delge era tankar när vi återses i det stora forumet igen.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala