Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter

Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter Bokomslag Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter
Skolverket
2011
73

Kunskapsbedömning är en pedagogisk kärnfunktion och en central del i lärarens kompetens. En framåtsyftande kunskapsbedömning, kommunicerad med eleven, ger ett kraftfullt stöd för lärandet.

Detta stödmaterial har tagits fram som ett svar på det växande intresset kring bedömning i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Stödmaterialet är en del i Skolverkets arbete för att stödja genomförandet av skolreformer och för en rättvis och likvärdig bedömning.

Materialet innehåller en genomgång av centrala begrepp som används i bedömningssammanhang. Materialet ger också några exempel från kunskapsbedömning- ens praktik och innehåller råd och rön kring kunskapsbedömningens problem och möjligheter. Det kan fungera som en utgångspunkt för diskussion och utvecklings- arbete på den egna skolan, oavsett skolform, kring kunskapsbedömning.

Huvudförfattare till detta stödmaterial är Annika Karlsson och Agneta Grönlund, Karlstads universitet. I arbetet har Daniel Wernegren och Johan Samuelsson medverkat.

Materialet har också granskats och utvecklats i samråd med experter inom området: Gudrun Erickson, Anders Jönsson, Christian Lundahl, Peter Nyström, Astrid Pettersson och Eva Östlund-Stjärnegårdh. I framtagandet av materialet har också ett antal lärare och rektorer bidragit med synpunkter.

Share Button