Kvutis föreläser om analys

Den 9 september föreläser Michael Rystad, utvecklingsstrateg, för Lessebos rektorer i förskola och skola. Ämnet för föreläsningen är analysera för att alla ska lyckas. Michael berättar om verksamhetsområde Utbildnings arbete med analyser; om fallgropar och tankefällor i analysarbetet, om varför vi ska göra analyser, samt ger exempel på olika modeller och strukturer som stöd för analysarbetet.

Ta del av presentationen Analysera för att alla ska lyckas (PDF)

tidslinje över analysarbete

Användbara länkar:

Share Button