Långsiktig utveckling leder till goda skolresultat i Svedala kommun

Alla ska lyckas

Svedala kommun har goda skolresultat i årskurs 9, med hög andel elever som är behöriga till gymnasiet, höga meritvärden och en tydlig förbättring av antalet elever som är godkända i samtliga ämnen.

– Med 91% av eleverna behöriga till gymnasiet, ett genomsnittligt meritvärde på 238 poäng och 84% av eleverna godkända i samtliga ämnen, kan vi konstatera att Svedala kommuns grundskolor uppnår goda resultat, säger områdeschefen för grundskolan, Lise-Lott Nilsson. Vi är stolta över våra elevers prestationer och det engagerade arbete våra lärare utför för att stödja dem.

Att grundskolorna i Svedala kommun visar goda resultat över tid indikerar att utbildningen håller hög kvalitet, men vi behöver fortsätta att utveckla vår verksamhet, fortsätter, Lise-Lott Nilsson.

– Vårt mål är att gå från att vara bra till utmärkt, med ett ännu större fokus på undervisning baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undervisningen är själva kärnan i vår verksamhet. Genom att stödja och främja våra lärare i deras professionella utveckling strävar vi efter ännu bättre resultat i framtiden.

Utbildningschef Fredrik Aksell är nöjd med årets resultat, som visar på fortsatt utveckling mot bättre resultat:

– Vi betraktar årets resultat med tillfredsställelse och är stolta över våra elever och alla som arbetar i våra skolor. Detta är resultatet av ett långsiktigt arbete som pågått under flera år.

Fredrik Aksell framhåller också betydelsen av behöriga och engagerade lärare och det arbete som de gör varje dag i klassrummen.

– Vi är fast beslutna att fortsätta på denna framgångsväg och erbjuda varje elev en utbildning av högsta kvalitet: där lärarna planerar, genomför och utvecklar sin undervisning, där ledare organiserar och leder det professionella lärandet, och där vi som förvaltning och huvudman skapar förutsättningar och möjligheter. Tillsammans, genom samarbete och gemensamma mål, bygger vi en stabil grund för vår verksamhet, så att de kan fortsatta göra framsteg och möjliggöra för våra elever att lyckas.

RESULTAT 2023

Share Button