Scroll To Top

Lär dig grunderna


Innehåll:
STEG 1 En förståelse för Hattie’s forskning – “Synligt lärande”
STEG 2 En förståelse för BFL-strategierna
STEG 3 En förståelse för metoderna
STEG 4 Andras erfarenheter

 

STEG 1 – En förståelse för Hattie’s forskning – Synligt lärande

Titta på föreläsning med Jan Håkansson om ”Synligt lärande” (52:44) eller läs Skolverkets artikel Undervisning inte skolans huvuduppgift för att ta del av de grundläggande slutsatserna i John Hatties forskning om att synliggöra lärandet. Läs Christel Janssons 24 luckor om Synligt lärande för lärare för att få en intressant och lättillgänglig genomgång av Hattie’s forskning för lärare. Vill du fördjupa dig ytterligare kan du läsa Synligt lärande – Jan Håkanssons svenska sammanställningen av Hatties rapport och titta på hans powerpoint där forskningen presenteras. Skolverket har gett ut en forskningsöversikt, Forskning för klassrummet, som passar utmärkt för den som vill få en grundläggande kunskap om “formativ bedömning”, “kollegialt lärande”, “Learning/lesson study”, “Inkluderande förhållningssätt” och “pedagogiskt ledarskap”.

Synligt lärande i Svedala

 


<tillbaka

STEG 2 – En förståelse för BFL-strategierna

I filmklippet Introduktion – formativ bedömning (28:31) får du precis det som titeln säger. Titta också på Christian Lundahl-klippen för att förstå bedömning för lärande och de olika strategierna:

Varför bedömning för lärande? (8:13)

Om Bristfokusering  (4:37)
Om skillnaden mellan formativ bedömning och summativ bedömning (6:22)

Att tydliggöra mål och kunskapskrav  (13:23)
Skapa aktiviteter som synliggör lärandet  (12:40)
Återkoppling som för lärandet framåt  (6:17)
Att aktivera eleverna som lärresurser för varandra (5:09)
Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess (12:30)

Forskning.se har publicerat tio frågor och svar med fokus på elevperspektiv där du kan läsa om elevinflytande, bra undervisning, bedömning ur ett elevperspektiv. Materialet består av korta sammanfattningar av forskning på området.

Eva Minten – Skolverket berättar om:

Läs Skolverkets Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheterkapitel 2. ”Bedömning för lärande” där följande tas upp:
– Fem nyckelstrategier för formativ bedömning
– Formativ och summativ bedömning i samklang
– Från rätt svar till rätt fråga/rätt uppgift
– Återkoppling som pekar framåt
– Självbedömning och kamratbedömning
– Formativ bedömning för att utveckla undervisningen


<tillbaka

STEG 3 – En förståelse för metoderna

Titta på Dylan Wiliams Klassrumsexperimentet 1 (59), Klassrumsexperimentet 2  (58:40), en dokumentär i två delar som handlar om hur Dylan Wiliam omsätter forskningsteorier i praktik på en skola i England. När du har förståelse för strategierna är det dags att omsätta dessa i praktik. Olika tekniker, metoder och modeller att arbeta med finns sorterade under respektive BFL-strategi-rubrik på sidan BFL i undervisningen.

BFL i Svedala även i Engelsk version (6:27)

Om du har bråttom kan du istället läsa Sydsvenskan 15/9-11 – om Hatties resultat  och Sydsvenskan 13/5-12 – Bedömning för lärande i Borås  där du får många konkreta tips på hur bedömning för lärande kan se ut i praktiken. Du kan också läsa Christel Jansson blogginlägg om återkoppling i två riktningar. Eller varför inte titta på filmklippen Trevor Dolan om – Vad kännetecknar framgångsrika skolor? (1)(8:04) Intelligens, motivation och belöning (2) (5:51) där forskaren Trevor Dolan sammanfattar det viktigaste kring framgångsfaktor inom skolutveckling, på svenska.


<tillbaka

STEG 4 – Andras erfarenheter

Surfa in och registrera dig på Bedömning för lärande.se och ta del av andra lärares tips på hur du kan arbeta med de fem strategierna. På Skolbanken finner du 10 000-tals exempel på planeringar, matriser och utvecklingsplaner. Läs om att arbeta med BFL

Lektion 1, multimedverkande frågor
Lektion 2, effekten av beröm, C.Dweck
Lektion 3, Feta frågor i BFL (av Andreas Ekblad)

Svedalas IKT-blogg kan också hjälpa dig att hitta verktyg som kan användas formativt. Genomför multifrågor i helklass med GoogleForms, exitpass med Socrative eller fånga elevernas tankar genom Answergarden. Du kan också titta på Två stjärnor och en glödlampa – en film om kamratbedömning för att få inspiration till kamratbedömning.

Two stars and a checklistLäs gärna om BFL i Svedala – exempel från verksamheten. Vill du ha mer idéer och tips, läs Magister Lollos blogg, hon tipsar bland annat om att låta eleverna förbereda sig inför lektionerna och göra dem delaktiga vid genomgångar.

Har du egna erfarenheter, metoder, tips som du vill dela med dig av, kan du skriva på vår facebooksida. Goda förslag, beskrivningar, länkar och tips kommer att läggas på vår sida BFL i undervisning och kan även få egna artiklar i vår Länksamling.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala