Lärmodul för att “Implementera kommunens värdeord”

Nu när värdeorden är framtagna är det dags att förankra dem i er verksamhet. Hur ska ni få värdeorden att bli levande och vara till nytta för er verksamhet?

I Svedala kommun har vi under ett halvår arbetat med vår gemensamma inriktning. Målet har varit att ta fram 3–4 ord som ska vara vägledande för oss. Orden ska kunna användas för att beskriva vad vi i Svedala kommun står för och vad vi kan erbjuda. Orden ska också vara vägledande när vi styr och utvecklar vår verksamhet. Alla våra verksamheter får härmed en gemensam grund att stå på. Samtliga medarbetare har haft möjlighet att tycka till om vilka värdeord som Svedala kommun ska stå för genom en enkät som skickades ut våren 2013.

Klicka på bilden för att öppna lärmodulen.

Värdeorden

Share Button