Scroll To Top

“Individanpassning” SPSM

Individanpassningspsm
Alla elevers rätt till stöd i undervisningen räcker många gånger långt, men ibland behöver en elev ett mer individinriktat stöd – extra anpassningar eller särskilt stöd.

Denna lärmodul är extern.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala