Lärmodul om ”Nyanländas lärande”

Forskning om nyanlända elever lyfter fram betydelsen av att mottagning och inkludering av elever inte ska skiljas från övrig verksamhet i kommunen. Om nyanlända undervisas i egna lokaler under längre tid utan kontakt med andra elever i det omgivande samhället försvåras inkludering.

Vikten av vad som händer inne i klassrummet betonas i nutida forskning. Yttre faktorer eller ramar som till exempel ekonomiska resurser, lärares utbildning, skolstorlek och möjlighet till skolval tycks ha mindre betydelse för elevers lärande. Det är faktorerna inne i klassrummet, som ett tillåtande arbetsklimatkollegialt lärande så att lärargruppen drar åt samma håll, formativ bedömningpedagogiskt ledarskap och inkludering som har avgörande betydelse för resultaten. Påverkansfaktorerna behöver samspela med varandra för att det ska hända något med elevernas lärande. Det räcker inte att koncentrera sig på exempelvis inkludering eller formativ bedömning utan man måste täcka dessa fem faktorer samtidigt och förhålla sig till dem i det vardagliga arbetet.

All utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för måluppfyllelse och goda resultat.  (ur Nyanlända elever i fokus – Skolverket)

Nyanländas lärandeNyanlända
(KvUtiS)
I lärmodulen får ni arbeta med kartläggning av nyanländas kunskaper.

 

Share Button

En reaktion på ”Lärmodul om ”Nyanländas lärande””

Kommentarer är stängda.