Scroll To Top

“Barn som anhöriga” Skolverket

Barn som anhöriga
Sju timmar om...Många fler elever än man hittills trott har allvarliga svårigheter hemma. Enligt forskningen påverkar detta skolresultaten. Materialet är ett stöd i arbetet med att ge dem likvärdiga förutsättningar att nå målen i skolan.

Denna lärmodul är extern.

 

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala