Scroll To Top

“Examensmålet” Skolverket

Skolverkets inspirationsmaterial som stöd för lärande och utveckling av gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning.

Examensmålet Examensmålet
Syftet med utvecklingspaketet är att arbetslaget ska skapa en gemensam grund för hur man kan använda examensmålet i undervisningen i en klass eller grupp.

Denna lärmodul är extern.

 

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala